Conferință internațională „Nanotechnologies and Biomedical Engineering” ICNBME 2019 - eveniment științific cu impact

22.09.2019

Republica Moldova găzduieşte, în perioada 18-21 septembrie 2019, cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei internaţionale în domeniile Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale (ICNBME-2019). Evenimentul este organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicoale Testemițanu” și Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova. Forul științific internațional continuă seria de conferințe internaționale în domeniu nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale. Manifestarea științifică are drept scop impulsionarea schimbului de informații și inițierea de noi proiecte de cercetare la intersecția nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, participanții abordând subiecte de actualitatea privind posibilitățile reale de utilizare a nanotehnologiilor și nanomaterialelor în biomedicină.

Evenimentul științific internațional a fost precedat de Şcoala de toamnă în  domeniul Nanotehnologiilor şi Ingineriei Biomedicale, ambele evenimente fiind susținute financiar în baza proiectului NanoMedTwin din Programul Orizont-2020.

Conferința întrunește peste 70 de savanți din cca 20 de țări ale lumii, inclusiv, Germania, Franța, SUA, Japonia, Grecia, România, Federația Rusă, Belarus, Armenia, Georgia, Ucraina, Republica Moldova ș.a. ICNBME reprezintă unica conferință organizată în Republica Moldova, lucrările căreia se regăsesc în bazele de date internaționale Scopus, astfel se asigură o vizibilitate la nivel global a rezultatelor științifice raportate.

Deschiderea conferinței a avut loc la 18 septembrie 2019. La inaugurarea lucrărilor conferinței, prezidată și moderată de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, co-președinte al evenimentului, au fost prezenți ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolăiescu-Onofrei, Ambasadorul Japoniei în RM, E.S. Masanobu Yoshii, rectorul Universității Tehnice din Moldova, dr.hab. Viorel Bostan, consilierul prezidențial, Corneliu Popovici, academicieni, cercetători din cadrul institutelor de cercetare și universităților cu tangențe  în domeniile nano-bio-tehnologiilor şi nano-bio-materialelor, ingineriei clinice, ingineriei tisulare, biosenzorilor şi instrumentaţiei medicale.

Pe parcursul celor trei zile de lucru, în cadrul conferinței au fost prezentate peste 180 de rapoarte științifice ale cercetătorilor fizicieni, chimiști, electroniști, medici, specialiști în inginerie biomedicală, specialiști implicați în cercetări fundamentale și aplicative în domeniile de cercetare respective, care au expus cele mai recente elaborări nanotehnologice.

Conferința a fost mediatizata pe larg:

AȘM: Cele mai recente elaborări în domeniile Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedical, discutate la Chișinău, în cadru unui for științific internațional

TRM: Mesager din 20 septembrie (min 12:44)

UTM: ICNBME-2019: aprecieri, perspective

AȘM: A fost semnat un Acord de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Shizuoka din Japonia

DIEZ.md Conferință internațională „Nanotechnologies and Biomedical Engineering”: „Trebuie să valorificăm potențialul uman”

DIEZ.md Studenții Universității Academiei de Științe vor putea participa la schimburi de experiență în Japonia 

Evenimentul a fost transmis online